วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Special Forces Group Belgium


Special Forces Group Belgium
หน่วยทหาร ประเทศเบลเยี่ยม
Belgium soldiers
ภารกิจ ลาดตระเวน รักษาความปลอดภัย สายลับ
mission Security undercover reconnaissancThe Special Forces Group is a special forces unit in the Land Component of the Belgian Armed Forces. Members of the Special Forces Group are normally selected from the paracommando units of the Belgian Army. They must have at least four years experience asa para commando to join the Special Forces Group.In April 2000 the Special Forces Company became a part of the 3 R?giment de Lanciers Parachutists based in Flawinne When the regiment was dissolved in February 2003 the unit was renamed the Special Forces Group

tags: Special Forces Group Belgium, Special Forces Group Belgium คือ